top of page

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Platforma www.booksprint.ro

1. Operatorul de date

Booksprint Publishing S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând potrivit legilor din Romania, cu sediul social situat în str. Drumul Săbăreni, nr. 24-26, Clădire Corp Administrativ, etaj 2, birou cod 1A204m, sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/14486/2021, cod unic de înregistrare 38649324, adresa de e-mail [carteamea@booksprint.ro] (denumită în continuare „Booksprint” sau „Societatea”) este operatorul de date cu caracter personal care administrează site-ul web www.booksprint.ro (”Platforma”), prin intermediul căreia sunt colectate și prelucrate anumite date cu caracter personal ale persoanelor fizice care accesează și utilizează Platforma („Utilizatori”).

Tratăm cu seriozitate și responsabilitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar protecția acestora reprezintă una dintre prioritățile noastre.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Booksprint va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Prin intermediul acestei politici („Politica”) explicăm Utilizatorilor scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri, categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, durata procesului de prelucrare a acestor date, precum și persoanele către care este posibil să dezvăluim aceste date.

De asemenea, informăm Utilizatorii și asupra drepturilor de care beneficiază în calitate de persoană vizată și îi ghidăm cu privire la modalitatea de exercitare a acestora.

Această Politică (alături de Termenii și Condițiile Platformei, Politica privind Cookies și orice alte documente disponibile în Platformă) urmărește să ofere Utilizatorilor informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în legătură cu utilizarea Platformei și accesării de către Utilizatori a serviciilor de tipărire, legare și autopublicare de cărți disponibile în Platformă.

Booksprint își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, Booksprint va afișa pe Platformă versiunea modificata a Politicii unde poate fi consultată, iar dacă modificările sunt semnificative sau privesc conținutul Politicii, Utilizatorii vor fi înștiințați despre aceasta.

2. Scopurile, categoriile de date, temeiul legal și durata prelucrării datelor

Booksprint colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor direct de la aceștia ca urmare a (i) completării și transmiterii de către Utilizatori a formularului de înregistrare disponibil în Platformă și a (ii) încheierii contractului de intermediere și furnizare servicii cu Booksprint, precum și pe parcursul derulării relației cu Booksprint.

Platforma acționează ca o platformă care intermediază accesul Utilizatorilor la servicii de tipărire, legare și autopublicare de cărți, prin facilitarea întâlnirii cererii Utilizatorilor cu oferta de servicii a colaboratorilor Booksprint.

Platforma poate acționa și ca o librărie online prin intermediul căreia Booksprint oferă direct Utilizatorilor servicii de distribuție și marketing a cărților autopublicate, în condițiile menționate în Termenii și Condițiile Platformei si in contractele de intermediere si servicii încheiate cu Utilizatorii.

2.1 Utilizarea Platformei și emiterea ofertei

Pentru a putea utiliza Platforma, în scopul încărcării manuscrisului în vederea obținerii unei cotații de preț pentru servicii de tipărire și legare a manuscrisului Utilizatorului, este necesar ca Utilizatorul să completeze și să transmită formularul de înregistrare disponibil în Platformă. La completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul transmite: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, detalii legate de carte și o descriere a sa în calitate de autor. Prin formular, Utilizatorul are posibilitatea să adauge și informații suplimentare opționale precum fotografia sa, numele contribuitorilor (autorilor secundari), dacă este cazul. În cazul în care vor fi furnizate și datele altor persoane, este responsabilitatea Utilizatorului să le indice acestora Platforma unde poate fi consultată această Politica și să se asigure că are dreptul de a furniza către Booksprint respectivele date.

Pe baza formularului de înregistrare transmis de către Utilizator prin Platformă va fi generată o fișă de Utilizator. Booksprint, în calitate de intermediar, adresează solicitarea de emitere cotație de preț către colaboratorul/colaboratorii săi (unitățile de tipografie) și apoi transmite respectiva cotație de preț primită de la colaborator/colaboratori către Utilizator pe e-mail.

Întrucât Booksprint acționează ca intermediar între Utilizatori și colaboratorul/colaboratorii Booksprint (unitățile de tipografie), pentru obținerea cotației de preț, Booksprint va furniza colaboratorului/lor săi manuscrisele și informații privind manuscrisele furnizate de către Utilizator prin intermediul formularului de înregistrare. Aceste date sunt: nume, prenume, manuscris și detaliile tehnice privind tipărirea și legarea cărții. Colaboratorii Booksprint vor acționa ca operatori de date separați cu privire la datele Utilizatorilor prelucrate, în conformitate cu propriile informări/politici de prelucrare a datelor accesibile pe site-urile web ale acestora sau la contactarea acestora la detaliile de contact din Platformă.  

Societatea va putea prelucra datele furnizate și pentru a realiza verificările pe care le consideră necesare pentru a preveni acțiuni frauduloase, ilegale sau care ar putea crea confuzie, conform Termenilor și Condițiilor Platformei.

Activitatea de prelucrare de mai sus are la bază executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platformă). Prelucrarea datelor oricăror contribuitori (autori secundari) are loc în baza interesului legitim al Booksprint de a desfășura relația cu Utilizatorul și a presta acestuia serviciile solicitate.

Dacă Utilizatorul confirmă adresa de e-mail furnizată prin accesarea link-ului transmis de Booksprint, datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate pe toată perioada în care Utilizatorul este activ în legătură cu Platforma și Booksprint, și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la momentul la care Utilizatorul este considerat un Utilizator inactiv. Dacă Utilizatorul nu confirmă adresa de e-mail, Bookster va șterge datele furnizate după expirarea unei perioade de 30 de zile de la transmiterea formularului de înregistrare .

2.2 Furnizarea serviciilor. Contractul de intermediere  

Ulterior acceptării cotației de preț, Utilizatorul va primi pe e-mail contractul de intermediere și furnizare servicii pe care îl va încheia cu Booksprint. Pentru încheierea și executarea contractului și furnizarea serviciilor, inclusiv livrarea de către Booksprint a cărții/ cărților tipărite către Utilizator, Booksprint va prelucra datele furnizate la încheierea contractului, respectiv: nume, prenume, cetățenie, locul nașterii, adresa de domiciliu, date din cartea de identitate, adresa de corespondență, numărul de telefon și semnătura, precum și orice alte date furnizate de Utilizator pe parcursul derulării contractului.

De asemenea, la solicitarea Utilizatorului, Booksprint poate furniza și servicii de distribuție și marketing a cărților autopublicate de Utilizatori. În acest caz, Booksprint va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de Utilizator.  

Această activitate de prelucrare are la baza executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platforma Booksprint și contractul de intermediere și furnizare servicii încheiat cu Booksprint).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata contractului, precum și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la încetarea contractului, necesara protejării drepturilor Booksprint.

2.3 Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor

Booksprint va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, precum nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii care ne vor fi furnizate în cadrul corespondenței, pentru a soluționa și a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor legate de utilizarea Platformei sau în legătură cu orice alte aspecte ale relației cu Booksprint si/sau cu colaboratorii acestuia, adresate prin formularul de contact sau chat-ul disponibile în Platformă, sau prin orice alt mijloc de comunicare utilizat.

Această prelucrare are la baza interesul nostru legitim de a menține o bună relație cu Utilizatorii, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor și de a proteja drepturile și bunurile Booksprint.

Aceste date vor fi stocate pe durata necesară prelucrării și emiterii unui răspuns la solicitarea Utilizatorului și pe durata de timp necesară protejării drepturilor Booksprint, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție.

2.4 Navigarea în Platformă. Utilizarea cookie-urilor

Platforma utilizează cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica Utilizatorii, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea în Platformă, sistemul de operare al Utilizatorului, date privind vizitele în Platformă (inclusiv numărul de vizite, timpul petrecut în Platformă, modul de accesare al Platformei, comportamentul în Platformă).

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este, pe de o parte, să asigure buna funcționare și operare a Platformei (în cazul cookie-urilor strict necesare), sau, pe de altă parte, să ajute Utilizatorii să aibă parte de o experiență de navigare îmbunătățită și să îi permită Platformei să “rețină” acțiunile sau preferințele Utilizatorilor de-a lungul timpului. Cu privire la cele din urmă, vom utiliza astfel de cookie-uri doar în măsura în care Utilizatorii și-au exprimat acordul cu privire la utilizarea acestora.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor în Platformă și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies disponibilă aici: [__].

2.5 Sondaje, studii privind satisfacția Utilizatorilor și feedback-ul Utilizatorilor. Îmbunătățirea serviciilor Booksprint

Booksprint va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor atunci când aceștia decid să participe la sondajele sau studiile noastre privind gradul de satisfacție a Utilizatorului sau când ne furnizează feedback și recenzii cu privire la serviciile Booksprint.

Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului Utilizatorului, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările Utilizatorilor cu privire la serviciile Booksprint, pentru a îmbunătăți serviciile Booksprint. Participarea Utilizatorilor la astfel de sondaje sau studii de satisfacție este voluntară. În consecință, este alegerea Utilizatorilor dacă ne furnizează sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, adresa de e-mail, informații privind preferințele și obiceiurile lor sau alte date cu caracter personal pe care doresc să le ofere), furnizate prin completarea formularelor de participare, sau prin altă modalitate în cadrul respectivelor sondaje, studii sau solicitări de feedback.

Datele cu caracter personal colectate în acest scop vor fi stocate pe o perioadă de [__], moment după care datele cu caracter personal vor fi anonimizate sau distruse/șterse.

2.6 Link-uri catre Facebook, Instagram si LinkedIn

În scopul optimizării funcționale continue, am implementat în Platformă link-uri către conturile Booksprint de pe platformele Facebook, Instagram și LinkedIn.

Puteți recunoaște link-urile după logo-urile Facebook, Instagram și LinkedIn inserate în Platformă. Atunci când Utilizatorul face click pe fiecare logo, link-ul stabilește o conexiune directă către site-urile Facebook, Instagram sau LinkedIn. Atunci când Utilizatorul va face click pe butonul „share” pe Facebook în timp ce este conectat la contul său de Facebook, va putea fi conectat conținutul serviciilor noastre online la contul său de utilizator Facebook. Facebook va putea astfel să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de utilizator pe respectiva platformă. Dorim să subliniem că utilizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor prin folosirea rețelelor sociale Facebook, Instagram și LinkedIn este supusă termenilor și condițiilor și politicilor de confidențialitate stabilite de respectivele companii, asupra cărora Booksprint nu are niciun control sau responsabilitate. Pentru mai multe informații privind politicile de confidențialitate adoptate de aceste companii, vizitați: (i) pentru Facebook – https://www.facebook.com/policy.php, (ii) pentru Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875, (iii) pentru LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Dacă Utilizatorul nu dorește ca Facebook, Instagram și LinkedIn să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de utilizator, vă rugăm să nu accesați link-urile respective din Platformă.

Această activitate de prelucrare are la bază interesul legitim de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de social media Facebook, Instagram și LinkedIn.

2.7 Interacțiunile cu utilizatorii de social media

Vom prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sau ale altor persoane, precum prenumele și numele, imaginea, numele de utilizator și, după caz, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii care ne sunt comunicate atunci când aceștia interacționează cu Booksprint prin intermediul canalelor de social media precum Facebook, Instagram și LinkedIn pe paginile oficiale ale Booksprint sau atunci când ne adresează întrebări sau cereri prin aceste canale de comunicare.

Această prelucrare se realizează pe baza interesului legitim de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile de social media administrate de Booksprint și de a oferi un răspuns întrebărilor/solicitărilor astfel adresate.

Accesul la paginile noastre oficiale active pe aceste platforme de social media se face în condițiile stabilite exclusiv de Facebook, Instagram și LinkedIn. Fiecare platformă de socializare are propria sa politică de confidențialitate a datelor. În cazul în care vor exista întrebări cu privire la utilizarea datelor de către respectivele platforme, sau pentru informații despre scopul sau categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de respectivele platforme, precum și despre drepturile Utilizatorilor și posibilitățile de configurare pentru a proteja spațiul privat, Booksprint încurajează să fie consultate politicile lor de confidențialitate indicate la secțiunea 2.6. de mai sus.

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

În vederea furnizării la cele mai bune standarde a Platformei sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau contractuale ale Booksprint, ori în realizarea intereselor sale legitime, Booksprint poate dezvălui date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: (i) partenerilor contractuali și prestatorilor de servicii ai Societății, precum unitățile de tipografie cu sediul in Romania, specializate în prestarea de servicii de tipărire și legare ale căror servicii vor fi disponibile prin intermediul Booksprint, precum și furnizorii de servicii IT; (ii) autorități publice, auditori financiari sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Booksprint. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Național de Administrare Fiscală, Biblioteca Națională a României sau alte autorități cu competența de a verifica bazele noastre de date; (iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Booksprint sau ale altor entități sau persoane, precum executorii judecătorești, instanțele de judecată, avocați; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Booksprint ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.    

 

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm terțelor-părți sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime în funcție de necesitatea dezvăluirii acestora și cu impunerea în sarcina terților a anumitor obligații raportat la prelucrarea datelor, precum obligația de a nu utiliza datele cu caracter personal în niciun alt scop decât cel pentru care le-au fost dezvăluite. Astfel, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toți destinatarii datelor cu caracter personal respectă obligațiile privind siguranța și securitatea datelor.

4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus în prezenta Politică, Societatea nu transferă date cu caracter personal în afara României, nici către state din Uniunea Europeană (”UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”) și nici către state din afara UE/SEE.

 

În măsura în care, în viitor, Societatea va transfera date cu caracter personal în străinătate, va asigura respectarea cerințelor legale prevăzute de GDPR în acest sens.

5. Ce se întâmplă cu datele cu caracter personal după încetarea prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare explicate în cadrul secțiunilor de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale in vigoare. În cazul in care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legala de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.

 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârstă de peste 18 ani

Booksprint nu dorește să colecteze sau să prelucreze date ale minorilor. Astfel, toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin vârsta majoratului (în România această vârstă este de 18 ani). În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observam faptul că Utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus

7. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în această Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

8. Refuzul furnizării datelor și consecințele acestuia

Furnizarea datelor cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la secțiunile 2.1 și 2.2 de mai sus este necesară în vederea utilizării serviciilor disponibile în Platformă și reprezintă o obligație contractuală/necesară în vederea încheierii unui contract cu Societatea. Refuzul de a furniza respectivele date cu caracter personal va conduce la imposibilitatea Societății de a înregistra solicitarea Utilizatorilor de acces la serviciile Booksprint și de a furniza respectivele servicii.

9. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează că se preocupă în mod constant de evaluarea și actualizarea măsurilor de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

10. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În calitate de persoane vizate, Utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate - aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces datele cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Booksprint;

  • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal - aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Booksprint, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizata își retrage consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română;

  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării - aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă persoana vizată nu dorește să ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă persoana vizată are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță, sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

  • Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

  • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, precum și de a va opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

  • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a va adresa instanțelor de judecată competente.​

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Utilizatorul își poate exercita drepturile pe baza unei cereri transmise pe e-mail la [carteamea@booksprint.ro]. Este posibil ca în anumite cazuri să solicităm Utilizatorilor anumite date cu caracter personal suplimentare pentru a-i identifica atunci când își exercită aceste drepturi.

11. Date de contact

Utilizatorii pot adresa orice întrebare referitoare la practicile noastre privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal folosind detaliile de contact indicate mai sus la secțiunea 1.

Versiunea 1.0

Data ultimei actualizări: 19.03.2023.

bottom of page