top of page

Termeni și condiții pentru autorii Booksprint

 1. Introducere
   

1.1. Înainte de a utiliza Site-ul, toți Utilizatorii (Clienți și Vizitatori) trebuie să citească atent și în întregime prevederile acestor Termeni și Condiții. La orice utilizare a Site-ului, toți Utilizatorii trebuie să respecte legislația aplicabilă, ordinea publică, bunele moravuri precum și orice obligații legale sau contractuale ce le revin. 

1.2. Fără a limita aplicabilitatea prezentului document, prin utilizarea Site-ului, precum și prin transmiterea Formularului de înregistrare, Utilizatorul este de acord cu și consimte în mod expres la toate prevederile din prezentul document (așa cum se găsesc ele pe Site la momentul utilizării curente), care stabilește cadrul general al relațiilor contractuale dintre Utilizator și Societate.

1.3. Accesul la și utilizarea Site-ului sunt condiționate în mod expres de acceptarea și respectarea de către Utilizator a acestor Termeni si Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea acestui document, nu veți putea folosi Site-ul ori Serviciile oferite prin intermediul acestuia și sunteți obligați să întrerupeți de îndată utilizarea Site-ului.

1.4. Utilizarea Site-ului și a oricăror Servicii reprezintă acceptul Utilizatorului cu privire la aplicarea prezenților Termeni și Condiții, inclusiv fără a se limita la, aplicarea următoarelor Clauze din prezenții Termeni si Condiții: Clauza 3, Clauza 4, Clauza 8.2, Clauza 10, Clauza 11 si Clauza 12.

1.5. Societatea își rezerva dreptul de a modifica oricând orice porțiune a prezenților Termeni și Condiții, inclusiv de a elimina sau discontinua orice conținut sau funcționalitate a Site-ului. Orice modificare va intra în vigoare imediat după notificarea Utilizatorilor, care se va putea realiza prin orice mijloace, inclusiv fără a se limita la postarea pe Site sau transmiterea prin e-mail. Continuarea utilizării de către Utilizator a Site-ului după aceasta notificare reprezintă acceptarea respectivelor modificări.

2. Prevederi Generale și descrierea Serviciilor

2.1. Prezenții Termeni și Condiții prevăd condițiile de utilizare a Site-ului și de accesare a Serviciilor.

2.2. Site-ul este o platformă online care intermediază accesul la servicii de tipărire, legare și autopublicare de cărți, prin facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de servicii de tipărire în scop de autopublicare. Pentru accesarea Serviciilor, Vizitatorii trebuie să devină Clienți, prin completarea și transmiterea Formularului de înregistrare și încheierea Contractului de intermediere cu Societatea. Serviciile oferite prin intermediul Site-ului sunt (i) serviciile de intermediere oferite de Societate, respectiv intermedierea operațiunilor de tipărire și legare efectuate de Colaboratori, la solicitarea și în beneficiul Clientului care dorește să își publice opera literară creată (pentru uz personal sau pentru vânzare) și (ii) serviciile subsecvente de tipărire și legare de Cărți prestate de Colaboratori.  Separat, la solicitarea Clientului, Societatea poate furniza și servicii de distribuție a Cărților autopublicate de Clienți în librăria online a Societății aflată la adresa web www.booksprint.ro și servicii de marketing a cărților autopublicate.

2.3. Toate Serviciile sunt prestate în temeiul Contractului de intermediere încheiat de Client cu Societatea, respectiv în cazul serviciilor de tipărire și legare de Cărți prestate de Colaboratori, si in baza contractelor încheiate de Societate cu Colaboratorii, in beneficiul Clienților.

2.4. Serviciile se adresează exclusiv Clienților rezidenți în România iar Cărțile pot fi livrate exclusiv la adrese din România. Site-ul este controlat și operat de o Societate din România și nu se intenționează ca Societatea sau Site-ul să fie supuși legilor altei țări sau altui stat decât România. Societatea nu garantează și nu asigură că Site-ul sau orice porțiune a acestuia este potrivit sau disponibil pentru utilizare în vreo altă jurisdicție decât Romănia. Utilizatorii care utilizează Site-ul și accesează Serviciile fac acest lucru la inițiativa și pe riscul lor și sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile.

2.5. Societatea nu este un editor, o tipografie sau o entitate care prestează astfel de servicii. Societatea pune la dispoziția Clienților mijloacele și instrumentele necesare în vederea autopublicării operelor literare realizate de Clienți, prin facilitarea și intermedierea relației Clientului cu Colaboratorii.

2.6. Contractul de intermediere se încheie prin parcurgerea următorilor pași:

 • Dobândirea calității de Client prin  completarea și transmiterea Formularului de înregistrare, disponibil pe Site, în baza căruia este solicitată o cotație de preț și este încărcat Manuscrisul pe Site, în vederea obținerii unei cotații de preț; orice schimbare a informațiilor completate în Formularul de înregistrare de către Client va duce la revizuirea și ajustarea corespunzătoare a cotației furnizate;

 • Acceptarea Ofertei transmise de Societate ca urmare a solicitării cotației de preț, care va cuprinde informații despre prețuri și termene de livrare; acceptarea Ofertei se va realiza prin transmiterea unui e-mail de răspuns prin care Clientul acceptă Oferta;

 • Semnarea Contractului de intermediere comunicat prin e-mail de Societate, care va reglementa (i) drepturile și obligațiile specifice dintre Client și Societate, respectiv (ii) drepturile și obligațiile specifice dintre Client și Colaborator, cu privire la condițiile serviciilor de tipărire, termenele de livrare și calitatea Cărții.  Clientul va transmite o copie semnată a Contractului de intermediere prin e-mail către Societate și două originale semnate la punctul de lucru al Societății din Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Novo Park, clădirea D, etaj 3, București. La solicitarea Clientului, Societatea va putea asigura serviciile unui curier care să transporte originalele de la Client la Societate și exemplarul semnat de Societate înapoi la Client, pe costul Societății.

2.7. Pentru claritate, Serviciile oferite de Societate sunt limitate la intermedierea relației contractuale directe dintre Clienți și  Colaboratori, care se naște distinct prin încheierea Contractului de intermediere. Drepturile și obligațiile contractuale aferente acestei relații se nasc direct în beneficiul, respectiv în sarcina Colaboratorilor, respectiv Clienților, fără implicarea Societății. Prin urmare, Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio neexecutare ori executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale născute între Client și Colaborator sau în alt mod legate de prestarea serviciilor de tipografie de către Colaborator.

2.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu reprezintă un revânzător al serviciilor și/sau produselor oferite de Colaboratori. Serviciile oferite de Societate se limitează la cele menționate expres în prezentul set de Termeni și Condiții. Alte servicii care pot fi implementate ulterior pe Site sunt supuse acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care se menționează expres că li se aplica termeni și condiții specifice, formulate separat.

3. Completarea Formularului de înregistrare

3.1 Pentru a avea acces la Serviciile oferite prin intermediul Site-ului, este necesară completarea integrală și transmiterea de către Vizitatori a Formularului de înregistrare disponibil pe Site.

3.2. Clienții au obligația de a furniza toate informațiile necesare identificării, solicitate în Formularul de înregistrare disponibil pe Site.

3.3. Toate informațiile furnizate trebuie să fie corecte, complete și reale. În acest sens, Societatea își rezervă dreptul de a realiza orice verificări cu privire la datele publice ale Clienților. În măsura în care informațiile furnizate se modifică ulterior, Clientul este obligat să informeze Societatea despre aceste modificări într-un termen rezonabil. Societatea poate refuza înregistrarea detaliilor din formular, la discreția sa, inclusiv în cazul în care Societatea consideră că informația furnizată de Utilizator duce la asumarea identității unei alte persoane, este ilegală, vulgară sau ofensatoare, este protejată de drepturi de proprietate intelectuală care ar putea fi deținute de alte persoane sau poate cauza confuzie în alt mod.

3.4. Informațiile furnizate prin Formularul de înregistrare vor fi transpuse de Societate într-o fișă de Client. Fiecare fișă de Client astfel înregistrată de Societate are un caracter individual, deci poate fi folosită doar în legătură cu Clientul pe numele căruia a fost creată. Clientul acceptă acest lucru și înțelege că nerespectarea acestei obligații poate duce la anularea de către Societate a fișei si la pierderea calității de Client.

3.5. Societatea își rezerva dreptul de a șterge fișele a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de [30] de zile de la completarea și transmiterea Formularului de înregistrare. Confirmarea adresei de email se poate face accesând link-ul special furnizat în emailul prin care este confirmată înregistrarea Formularului de înregistrare completat și transmis de Client. Societatea își rezerva dreptul de a șterge fișele clienților care au fost inactive pentru o perioada de [3 ani]. Societatea își rezervă dreptul de a limita volumul datelor arhivate și de a șterge respectivele date cu notificarea prealabilă a Clientului.

3.6. Clientul este unicul responsabil pentru modul în care utilizează Formularul de înregistrare și pentru toate materialele, inclusiv fără a se limita la Manuscrisele pe care le încarcă pe Site. Clientul declară și garantează, în mod expres, că nu va utiliza resursele disponibile pe www.booksprint.ro în vreuna din următoarele modalități sau pentru vreunul din următoarele scopuri:

 • Ca să defăimeze, să abuzeze, să harțuiască, să urmărească, să amenințe sau să încalce în alt mod drepturile altora, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile privind protecția datelor cu caracter personal sau drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane;

 • Prin asumarea identității unei alte persoane sau entități, sau cu falsa ori eronata declarare ori prezentare a afilierii cu orice persoană sau entitate;

 • Ca să restricționeze sau să împiedice orice alt Utilizator să utilizeze Site-ul, inclusiv, fără a se limita la acestea, prin “hacking” sau distrugerea oricărei părți a Site-ului;

 • Ca să încalce orice lege sau regulament aplicabil;

 • Ca să exprime în mod direct sau indirect faptul că vreo declarație pe care o face este aprobată de Societate, fără acordul Societății prealabil în scris;

 • Ca să încarce, să transmită prin intermediul sau să afișeze pe Site (i) orice material ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, obscen sau altfel reprobabil, sau care încalcă drepturile Societății sau ale unei terțe părți inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau privind protecția datelor cu caracter personal; sau (ii) orice informații confidențiale sau secrete comerciale ale Societății sau ale unei terțe părți;

 • Ca să utilizeze Site-ul pentru a afecta minorii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, prin încărcarea de conținut care încalcă legile privind pornografia infantilă, legile privind exploatarea sexuală a copiilor și legile care interzic reprezentarea minorilor implicați în comportament sexual;

 • Ca să se angajeze în activități de spamming sau flooding;

 • Prin utilizarea oricărui dispozitiv sau software care să interfereze cu buna funcționare a Site-ului sau de natură distructivă;

 • Pentru a modifica, adapta, sublicenția, traduce, vinde, efectua activități de inginerie inversa, decompila sau dezasambla orice parte a Site-ului;

 • Pentru a elimina orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală afișate pe orice parte a Site-ului;

 • Pentru a „încadra” (framing) sau „oglindi”(mirroring)  orice porțiune a Site-ului, sau crea un link către orice pagină sau material de pe Site, altele decât URL-urile furnizate în acest scop ca parte a Site-ului, fără autorizația Societății prealabilă în scris;

 • Pentru a folosi orice robot, spider, aplicație de căutare/recuperare a Site-ului sau orice alt dispozitiv sau proces manual sau automat pentru a prelua, indexa, „extrage date” sau in alt fel reproduce sau ocoli structura de navigare sau prezentarea Site-ului;

 • Pentru a colecta informații despre sau de la Utilizatorii Site-ului fără consimțământul expres al acestora și, în cazul în care un astfel de consimțământ este oferit, numai în conformitate cu legislația aplicabilă.

3.7. Societatea își rezervă dreptul de a exclude sau restricționa accesul Utilizatorilor la Site, precum și de a șterge sau restricționa fișele Clienților, în limitele legii, în cazul în care consideră că accesul la Site sau existența fișelor prejudiciază sau ar putea prejudicia în vreun fel Societatea, ordinea publică, bunele moravuri sau drepturile și interesele legitime ale altor persoane.

4. Cerințe privind materialele încărcate pe Site

4.1 Clientului îi este interzis să includă în cadrul Cărții mențiunea „Publicat de Booksprint” sau orice altă referință care sugerează, insinuează în mod direct sau indirect sau ar putea fi interpretată ca indicând că Societatea este editorul Cărții pe care Clientul o tipărește ca urmare a accesării Serviciilor, sau că a contribuit în orice fel la crearea și redactarea Cărții. Cartea nu va menționa denumirea Societății sau orice alte detalii de identificare ale Societății sau ale Site-ului, cu excepția mențiunii “Tipărit prin Booksprint” și a creditului acordat cu privire la coperta Cărții, daca este cazul și cu excepția cazului în care este agreat în alt mod expres prealabil și în scris de către Societate.

4.2. Manuscrisele pot fi redactate în orice limbă.

4.3. Clientul se obligă să nu publice, să nu transmită  conținut, inclusiv Manuscrise prin intermediul Site-ului și să nu furnizeze în alt mod Societății niciun material care cuprinde „Conținut interzis”, așa cum este definit în Clauza 4.4 de mai jos.

4.4. Reprezintă „Conținut interzis” orice material, incluzând dar fără a se limita la, text, fișiere, șabloane de design, imagini, fotografii, videoclipuri, sunete, opere protejate de dreptul de autor și orice alte materiale transmise Societății în cadrul Site-ului ori prin orice alt mod, care:

 • este jignitor, are caracter pornografic sau promovează rasismul, intoleranța, ura sau violența fizică ori psihică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ;

 • intimidează, harțuiește sau susține hărțuirea unei alte persoane;

 • este fals sau înșelător sau promovează, susține sau favorizează activități ilegale sau un comportament abuziv, amenințător, obscen, defăimător sau calomnios;

 • implică transmiterea de corespondență nesolicitată, corespondență în lanț (chain-letters) sau alte mesaje de tip spam;

 • promovează, reproduce, realizează sau distribuie, în tot sau în parte, o copie ilegală sau neautorizată a operei altei persoane care este protejată de legea drepturilor de autor sau de dispozițiile legale care protejează secretele comerciale, cum ar fi furnizarea de copii neautorizate ale unor opere asupra cărora alte persoane dețin drepturi de autor și prezentarea acestora ca opere asupra cărora Clientul deține drepturile de autor, furnizarea de programe de calculator piratate sau de linkuri către acestea, furnizarea de informații pentru a ocoli dispozitivele de protecție împotriva copierii instalate de producător sau furnizarea de muzică piratată sau de linkuri către fișiere muzicale piratate;

 • oferă informații instructive despre activități ilegale, cum ar fi, cu titlu de exemplu, fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea vieții private sau furnizarea sau crearea de viruși informatici si alte programe de calculator dăunătoare;

 • solicită parole sau informații de identificare personală în scopuri comerciale sau ilegale de la Utilizatori sau orice alte persoane;

 • conține viruși informatici, cum ar fi Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, fișiere corupte sau programe similare;

 • încalcă orice lege aplicabila, inclusiv, dar fără a se limita la legile și regulamentele care reglementează concurența neloială, anti-discriminarea, publicitatea comparativă și înșelătoare, protecția datelor cu caracter personal;

 • implică activități comerciale care sunt în detrimentul intereselor Societății sau afectează ori prejudiciază în orice mod imaginea sau reputația Societății;

 • implică activități comerciale sau conținut care dăunează Societății sau Utilizatorilor și/sau afectează reputația acestora sau a altor persoane, după cum este stabilit la discreția exclusivă a Societății; sau

 • încalcă in alt mod acești Termeni si Condiții sau acționează sau omit să acționeze într-un mod care poate da naștere la răspunderea Societății față de terțe persoane.

4.5. Societatea va avea dreptul, dar nu obligația, de a analiza orice conținut încărcat de Utilizator si de a șterge orice asemenea conținut în măsura in care, în opinia Societății acesta reprezintă Conținut interzis sau încalcă în alt mod prezenții Termeni și Condiții. În plus, într-o asemenea situație, Societatea va avea dreptul de a lua orice măsură consideră oportună, la discreția sa, inclusiv fără a se limita la, a închide fișa de Client și a interzice a accesul Utilizatorului la Site, de a înceta Contractul de intermediere cu Utilizatorul respectiv dacă este cazul, de a sesiza autoritățile competente și/sau de a acționa Utilizatorul în instanța de judecată.

4.6. Clientul este de acord că Societatea va avea dreptul de a păstra copii ale oricărui conținut încărcat de Utilizator pe Site, inclusiv o copie a oricărui Manuscris, pentru arhivele Societății.

4.7. Societatea nu este ținută de nicio obligație de confidențialitate în ceea ce privește orice conținut sau informații încărcate de Utilizator pe Site și nu va fi răspunzătoare pentru nicio utilizare sau dezvăluire a respectivului conținut  sau informații către terțe părți, cu excepția Manuscriselor pe care Societatea le va putea utiliza și dezvălui doar în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții, cu Contractul de intermediere și după cum este cerut de legea aplicabilă sau necesar pentru a-și apăra drepturile.

4.8. Societatea nu are nicio obligație de a îndepărta vreun conținut de pe Site ca urmare a solicitării sau raportării din partea unui Utilizator sau terțe părți. Societatea nu va fi responsabilă nici pentru îndepărtarea nici pentru neîndepărtarea vreunui conținut de pe Site.

4.9. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru păstrarea unor copii ale oricărui conținut încărcat pe Site, inclusiv a Manuscriselor. Societatea nu își asumă obligația de a reține copii ale vreunui conținut, inclusiv a Manuscriselor și nu își asuma nicio răspundere pentru pierderea acestora.

5. Încheierea Contractului de intermediere

A. Solicitarea unei cotații de preț

5.1 Pentru a putea solicita o cotație de preț este necesar să completați și să  transmiteți Formularul de înregistrare disponibil pe Site. Dacă există solicitări de cotații multiple plasate prin trimiterea unor Formulare de înregistrare având informații identice ori similare, acestea vor fi anulate automat. Înainte de a plasa o solicitare de cotație pe Site, vă rugăm să verificați toate informațiile introduse în chestionarul aferent solicitării de cotație privind Servicii (dimensiunea Manuscrisului, coperta, selectare și dimensiune font, spațiere, așezare în pagină, Serviciile adiacente care se doresc prestate etc.).

5.2. Prin completarea și transmiterea Formularului de înregistrare și plasarea unei solicitări de cotație de preț pe Site, sunteți de acord cu prezenții Termeni și Condiții. De asemenea, plasarea unei solicitării de cotație pe Site reprezintă emiterea unei cereri de ofertă pentru încheierea unui Contract de intermediere cu Societatea, în vederea accesării Serviciilor. Contractul de intermediere se va încheia după acceptarea ofertei astfel transmise de Societate și semnarea Contractului de intermediere de Societate și Client.

5.3 Clientul poate plasa o solicitare de cotație și, respectiv, va putea accepta o Ofertă doar dacă a împlinit vârsta de 18 ani, a parcurs etapele înregistrării Formularului de înregistrare, are un număr de telefon valabil și o adresă de e-mail valabila și activă la care poate fi contactat.

5.4. Societatea își rezerva dreptul de a nu răspunde unei solicitări de cotație de preț in cazul în care capabilitățile disponibile la nivelul Societății și/sau a Colaboratorilor la acel moment nu permit onorarea solicitării de cotație sau în cazul în care solicitarea de cotație nu respectă prezenții Termeni și Condiții, cu informarea Clientului.

5.5. Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru plasarea unei solicitări de cotație și pentru a beneficia de Servicii  sunt detaliați mai jos:

Pasul 1. – Solicitarea cotației

În vederea obținerii unei cotații, Clientul trebuie să completeze Formularul de înregistrare.

După completarea Formularului de înregistrare și acceptarea prezenților Termeni și Condiții, se va apăsa click pe butonul „Trimite formularul”.

Caracteristice Cărților, prețurile, disponibilitatea, funcționalitățile și specificațiile menționate în Formularul de înregistrare, inclusiv fără a se limita la specificațiile, culorile și stocurile de hârtie, culorile și designul coperților pot fi modificate, fără notificare prealabilă. Societatea face eforturi pentru a prezenta corect atributele elementelor care constituie Cărțile, inclusiv culorile aplicabile; cu toate acestea culorile pe care le vede un Client depind de ecranul echipamentului folosit de Client pentru utilizarea Site-ului și Societatea nu garantează că echipamentul Clientului va prezenta corect respectivele culori. Includerea unor specificații ale Cărții la un anumit moment în chestionarul pentru solicitare de cotații sau în Oferta nu înseamnă că respectivele specificații vor fi disponibile oricând. În cazul în care stocurile de hârtie ale Colaboratorilor sunt afectate sau limitate, un alt tip de hârtie și specificații alternative ar putea fi substituite celor din Oferta acceptata de Client pentru a păstra timpii agreați de livrare.

Caracteristice Cărților, prețurile, disponibilitatea, funcționalitățile și specificațiile menționate în Formularul de înregistrare, inclusiv fără a se limita la specificațiile, culorile și stocurile de hârtie, culorile și designul coperților pot fi modificate, fără notificare prealabilă. Societatea face eforturi pentru a prezenta corect atributele elementelor care constituie Cărțile, inclusiv culorile aplicabile; cu toate acestea, culorile pe care le vede un Client depind de ecranul echipamentului folosit de Client pentru utilizarea Site-ului și Societatea nu garantează că echipamentul Clientului va prezenta corect respectivele culori. Includerea unor specificații ale Cărții la un anumit moment în chestionarul pentru solicitare de cotații sau în Oferta nu înseamnă că respectivele specificații vor fi disponibile oricând. În cazul în care stocurile de hârtie ale Colaboratorilor sunt afectate sau limitate, un alt tip de hârtie și specificații alternative ar putea fi substituite celor din Oferta acceptată de Client pentru a păstra timpii agreați de livrare.

Pasul 2. – Primirea cotației

Solicitarea de cotație plasată prin completarea și transmiterea Formularului de înregistrare va fi calificată automat drept o cerere de ofertă pentru Serviciile oferite pe Site. După analizarea solicitării de cotație, Societatea va transmite Clientului prin e-mail Oferta pentru Servicii. Aceasta va cuprinde inclusiv, fără a se limita la, oferta de preț și termenul estimativ de livrare a exemplarelor tipărite ale Cărții de la momentul încheierii Contractului de intermediere și încărcarea Manuscrisului pe Site. Orice modificare ulterioară a oricărui element din solicitarea de cotație, dacă este acceptată de Societate, va putea atrage modificarea termenilor ofertei. Pentru evitarea oricărui dubiu, transmiterea Ofertei nu angajează în niciun mod Societatea, aceasta dobândind drepturi și obligații în legătură cu Serviciile doar prin semnarea de către ambele părți a Contractului de intermediere în forma agreată.

 

Oferta este pregătită/generată în baza informațiilor, specificațiilor și preturilor primite de Societate de la Colaboratori. Societatea nu este răspunzătoare pentru corectitudinea respectivelor informații, specificații și preturi primite de la Colaboratori.

Pasul 3. - Acceptarea Ofertei de Servicii

Prin transmiterea unui e-mail de răspuns prin care acceptă Oferta, Clientul accepta Oferta făcută de Societate și stabilirea relației contractuale cu Societatea, guvernată de prezentul set de Termeni și Condiții, precum și de specificațiile transmise prin solicitarea de Ofertă.

Pentru evitarea oricărui dubiu, la momentul acceptării Ofertei de către Client Societatea nu are nicio obligație de a presta Servicii către Client. Obligațiile privind prestarea de Servicii se vor naște in sarcina Societății doar după semnarea de către ambele părți a Contractului de intermediere în forma agreata și în termenii și condițiile agreate în Contractul de intermediere.

Pasul 4. – Încheierea Contractului de intermediere și încărcarea Manuscrisului în cadrul Site-ului

Ulterior acceptării Ofertei, Clientul va primi pe e-mail Contractul de intermediere, pe care se obligă să îl citească și, dacă este de acord cu el, să îl semneze. Clientul va transmite o copie semnată a Contractului de intermediere prin e-mail către Societate și două originale semnate la punctul de lucru al Societății din Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Novo Park, clădirea D, etaj 3, București. La solicitarea Clientului, Societatea va putea asigura serviciile unui curier care să transporte originalele de la Client la Societate și exemplarul semnat de Societate înapoi la Client, pe costul Societății.

 

Odată cu semnarea Contractului de intermediere și transmiterea lui către Societate în modalitatea menționată mai sus, Clientul este obligat sa trimită prin e-mail Manuscrisul final în format pdf. Conținutul Manuscrisului nu mai poate fi editat după ce a fost trimis. Prin urmare, Manuscrisul va fi trimis doar dacă a fost verificat în mod complet de către Client și acesta este satisfăcut că reprezintă forma finală ce va fi supusă tipăririi. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru pierderea sau degradarea Manuscrisului aflat în tranzit sau în posesia Societății.

 

Societatea nu va interveni și nu va face niciun fel de verificări, editări, corecturi sau retușuri asupra Manuscrisului. Varianta Manuscrisului încărcată pe Site este cea care va fi tipărită în cazul și ulterior încheierii Contractului de intermediere.

Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul de a face o verificare a conținutului Manuscrisului exclusiv pentru scopurile Societății („Evaluarea Manuscrisului”). Clientul nu va avea dreptul de a se baza pe Evaluarea Manuscrisului și pe niciun rezultat al Evaluării Manuscrisului pe care Societatea alege sa îl împărtășească Clientului în nicio situație și în niciun scop. Dacă Societatea, la discreția sa, ajunge la concluzia că Manuscrisul nu respectă cerințele din prezenții Termeni și Condiții și/sau din Contractul de intermediere (inclusiv fără a se limita la, dacă reprezintă Conținut interzis), Societatea va putea solicita Clientului să revizuiască si să ajusteze conținutul Manuscrisului pentru a asigura conformitatea cu cerințele din prezenții Termeni și Condiții și din Contractul de intermediere și va putea refuza să remită Manuscrisul spre tipărire Colaboratorilor săi până când respectivele revizuiri și ajustări ale Manuscrisului sunt realizate. Dacă Clientul refuză realizarea respectivelor revizuiri și ajustări ale Manuscrisului pentru a asigura conformitatea cu cerințele din prezenții Termeni și Condiții și/sau din Contractul de intermediere, Societatea poate refuza încheierea Contractului de intermediere sau poate înceta Contractul de intermediere, dacă acesta a fost încheiat iar Clientul este de acord să despăgubească Societatea pentru orice costuri și daune suferite din cauza neconformității Manuscrisului cu prezenții Termeni și Condiții și Contractul de intermediere.

 

În măsura în care Societatea primește orice reclamație din partea unui terț cu privire la Manuscris și/sau la Client, Societatea își rezerva dreptul de a refuza încheierea Contractului de intermediere sau de a suspenda executarea acestuia, dacă a fost încheiat, până la soluționarea definitivă a reclamației.

B. Executarea Contractului de intermediere

După semnarea Contractului de intermediere, drepturile și obligațiile decurgând din prestarea serviciilor de tipărire se vor stabili direct și exclusiv în beneficiul, respectiv în sarcina Clientului și Colaboratorului, Societatea neputând fi ținută de nicio neexecutare sau executare defectuoasă a Serviciilor prestate de Colaboratori. Clientul înțelege și accepta mecanismul stabilit prin semnarea Contractului de intermediere, respectiv exonerarea Societății de orice răspundere decurgând din modalitatea de prestare a Serviciilor de tipărire și legare de Cărți sau a oricăror Servicii care nu sunt prestate de Societate. 

6. Fără drept de retragere

6.1 Având în vedere prevederile art. 16 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15  din respectiva Ordonanța de urgență „furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar” Clienții care au calitatea de consumatori în sensul legii nu beneficiază de dreptul de retragere din Contractul de intermediere, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Cărțile fiind realizate după specificațiile Clienților și personalizate conform indicațiilor acestora.

7. Declarații si garanții

7.1. Clientul declară și garantează următoarele:

 • Are capacitatea, autoritatea și puterea deplină pentru a utiliza Site-ul și a beneficia de Serviciile oferite prin intermediul acestuia; Clientul declară și garantează că este autorul unic și unicul titular al  tuturor drepturilor de autor asupra Manuscrisului, sau este autorizat exclusiv în scris să reprezinte toți coautorii care dețin toate drepturile de autor asupra Manuscrisului;

 • Nu utilizează Site-ul în scopuri ilegale care ar putea încălca prevederile legale în vigoare sau drepturile terților, inclusiv dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală;

 • Înainte de a încărca Manuscrisul sau orice alt conținut în cadrul Site-ului, a obținut toate acordurile necesare pentru  încărcarea pe site a Manuscrisului și a conținutului respectiv și pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce pot rezulta din prestarea Serviciilor. În măsura în care Societatea solicită acest lucru, Clientul se obligă să furnizeze dovada că deține toate acordurile necesare, inclusiv dar fără a se limita la, acordul pentru utilizarea oricăror materiale care fac obiectul drepturilor unor terți;

 • Societatea nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru daune directe sau indirecte, pierderi, costuri de orice fel, rezultate din încălcarea de către Colaboratori a obligațiilor privind Serviciile prestate în temeiul Contractului de intermediere;

 • Manuscrisul respectă toate cerințele privind materialele încărcate pe Site, prevăzute de Clauza 4 din prezenții Termeni și Condiții, legile și reglementările aplicabile, Clientul fiind unicul responsabil în ceea ce privește respectarea tuturor cerințelor privind materialele încărcate pe Site și toate legile și reglementările aplicabile;

 • Manuscrisul, vânzarea și distribuirea acestuia: (i) nu vor încălca niciun drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (ii) nu vor încălca niciun drept la confidențialitate sau alte drepturi personale sau de proprietate, oricare ar fi acestea; (iii) nu vor conține materiale calomnioase sau defăimătoare și nu vor încălca nicio lege sau reglementare din nicio jurisdicție; (iv) nu vor conține o rețetă, o formulă sau o instrucțiune care ar putea fi dăunătoare pentru cititor și i-ar putea periclita integritatea fizică sau psihică; (v) nu vor conține nicio informație a unei terțe părți calificată drept dată cu caracter personal, în temeiul legislației aplicabile (cum ar fi coduri numerice personale, informații financiare sau medicale private);

 • Toate afirmațiile din Manuscris, susținute ca fiind fapte reale, se bazează pe investigațiile și cercetările atente ale Clientului;

 • Nu a existat și nu există în prezent nicio reclamație în curs de soluționare sau, din informațiile Clientului, nicio amenințare de reclamație, litigiu sau altă procedură în curs de soluționare împotriva Clientului cu privire la conținutul sau titlul Manuscrisului sau alte reclamații bazate pe fapte care ar constitui o încălcare a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile acordate conform prezentei clauze;

 • Clientul va fi singurul responsabil pentru plata oricăror sume de bani ori redevențe oricăror coautori sau coproprietari ai Manuscrisului sau a oricărei părți a acestuia, dacă este cazul.

8. Ștergerea fișei de Client 

8.1. Clientul își poate retrage oricând acordul cu privire la aplicabilitatea prezentului set de Termeni și Condiții, prin încetarea utilizării Site-ului și transmiterea unui e-mail solicitând ștergerea fișei de Client la adresa carteamea@booksprint.ro. Societatea va da curs solicitării de ștergere a fișei de Client din baza sa de date primită de la Client în termen de maxim 30 de zile de la primirea acesteia.

8.2. Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau îmbunătăți în mod periodic Site-ul si/sau Serviciile furnizate prin intermediul acestuia. De asemenea, Societatea își rezerva dreptul de a suspenda ori întrerupe în mod complet funcționarea Site-ului și/sau furnizarea Serviciilor. Clientul care este parte la un Contract de intermediere aflat în executare va fi notificat în prealabil prin email cu privire la o astfel de suspendare sau întrerupere permanentă.

8.3. Societatea are dreptul de a șterge fișa unui Client în cazul în care acesta nu respectă oricare dintre prevederile prezenților Termeni și Condiții (sau orice alți termeni și condiții suplimentari aplicabili) ori oricare dintre obligațiile asumate în temeiul unui Contract de intermediere. Ștergerea fișei de Client nu exonerează în niciun fel Clientul de obligațiile asumate de acesta în baza unui Contract de intermediere.

9. Forța Majoră

9.1. Utilizatorul și Societatea nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor din prezenții Termeni si Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau in mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

9.2. Dacă respectivul eveniment nu încetează în termen de 15 zile de la data producerii lui, Utilizatorul sau Societatea vor avea dreptul de a notifica celeilalte părți încetarea aplicabilității prezenților Termeni și Condiții, fără angajarea răspunderii oricăreia dintre Părți.

10. Garanții și răspunderi

10.1. Societatea nu verifică, nu editează și nu modifica în niciun fel conținutul Manuscriselor pe care le încărcați în cadrul Site-ului sau le transmiteți Societății prin alte mijloace. Prin urmare, nici Societatea, și nici Colaboratorii, nu vor avea nicio obligație sau răspundere in ceea ce privește:

 • erorile tipografice, greșelile de gramatică, textul neterminat sau alte erori de text;

 • imaginile având rezoluție scăzută care pot apărea neclare la imprimare;

 • problemele de design, inclusiv formatul cărții, organizarea, stilul, culoarea și aranjarea paginilor, rezultate din specificațiile solicitării de cotație transmise de Client; sau

 • orice alte alegeri creative pe care le faceți în legătură cu Manuscrisul.

10.2. Societatea nu este răspunzătoare cu privire la niciun Manuscris încărcat pe Site sau transmis prin e-mail ori alte mijloace al cărui conținut este incorect sau inexact, indiferent dacă acest lucru este cauzat de Client sau de oricare dintre echipamentele sau programele asociate sau utilizate de Client.  

10.3. Fiecare Carte este tipărită, legată și realizată individual de Colaboratori ai Societății. Prin urmare, Clientul înțelege și acceptă că, din cauza echipamentelor, personalului sau procedurilor interne ale Colaboratorilor, pot exista deviații ale Cărții de la specificațiile selectate prin solicitarea de cotație plasată. Societatea nu garantează ca specificațiile din Oferta acceptată de Client și/sau menționate în Contractul de intermediere vor fi reflectate cu exactitate în Cărțile tipărite de Colaboratori.

10.4. În cazul în care Cartea are un defect de fabricație sau de manoperă major, sau este în neconcordanță vădită cu specificațiile solicitării de cotație plasate de Client, contactați-ne prin intermediul serviciului de asistență pentru clienți în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea Cărții. Societatea va facilita dialogul Clientului cu Colaboratorul relevant și va depune toate diligentele pe lângă Colaborator pentru înlocuirea Cărții sau remedierea defecțiunilor, după caz, în termenii agreați cu Colaboratorul. Cu toate acestea, Societatea nu va putea fi trasă la răspundere pentru nicio întârziere în prestarea Serviciilor, imposibilitate de prestare a Serviciilor sau neconformitate în prestarea Serviciilor, care sunt generate de neexecutarea, executarea neconformă ori executarea cu întârziere a Serviciilor de către Colaboratori.

10.5. Societatea nu este responsabilă față de Utilizator pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului sau oricărei terțe părți ca rezultat al îndeplinirii de către Societate a oricăreia dintre obligațiile sale rezultate din acești Termeni și Condiții, cu excepția prejudiciilor cauzate cu intenție ori din culpă gravă.

10.6. Cărțile tipărite în baza Manuscriselor reprezintă proprietatea Colaboratorilor pana la intrarea în posesia Clienților.

10.7. Societatea acționează ca intermediar între Client și Colaboratori exclusiv în scopul (i) facilitării accesului Clienților la servicii de tipărire în condiții calitative și financiare avantajoase și (ii) facilitării transmiterii Manuscriselor de la Clienți la Colaboratori în vederea tipăririi acestora. Societatea nu prestează servicii de tipărire și legare, nu sub-contractează servicii de tipărire și legare și nu este implicată în niciun fel in operațiunea de tipărire, legare și realizare a Cărților în baza Manuscriselor, aceste Servicii realizându-se exclusiv de și sub răspunderea exclusivă a Colaboratorilor.

10.8. Utilizatorul este de acord să despăgubească și să exonereze de răspundere Societatea în cazul unei reclamații, acțiuni, cereri sau alte proceduri introduse sau desfășurate împotriva Societății de către o terță parte, prin suportarea costurilor, daunelor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor judiciare și a onorariilor consultanților angajați) aferente (actuale sau viitoare) de orice natură, directe sau indirecte, în măsura în care o astfel de reclamație, proces, acțiune sau altă procedură împotriva Societății se bazează pe sau apare în legătură cu: (i) utilizarea Site-ului de către Utilizator cu încălcarea acestor Termeni și Condiții sau a legii aplicabile; (ii) o pretenție conform căreia orice utilizare a Site-ului sau a Manuscrisului de către Utilizator (a) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unei terțe părți; sau (b) este calomnioasă sau defăimătoare, sau dăunează sau cauzează în alt mod prejudicii terțelor părți; sau (iii) orice denaturare sau încălcare a declarațiilor sau garanțiilor acordate de Utilizator și prevăzute in acești Termeni si Condiții.  

10.9. Societatea nu va fi răspunzătoare de niciun prejudiciu direct sau indirect cauzat prin interacțiunea  oricărui Utilizator cu alți Utilizatori ai Site-ului.

10.10. Furnizarea de link-uri către alte site-uri web sau locații este doar pentru a ușura accesul Utilizatorilor și nu înseamnă că Societatea este de acord cu respectivele site-uri web sau locații sau cu conținutul acestora. Alte website-uri ar putea furniza link-uri către Site cu sau fără autorizarea Societății. Societatea nu agreează respectivele website-uri și nu este răspunzătoare pentru niciun link de la respectivele website-uri către Site, nici pentru conținutul respectivelor website-uri și orice daune suferite în urma accesării lor. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio problemă sau disfuncționalitate tehnică a oricărui element hardware sau software sau cu privire la conexiunea de internet cu privire la utilizarea Site-ului și nici cu privire la orice daune cauzate Utilizatorilor sau computerelor și echipamentelor acestora legate sau rezultând din utilizarea Site-ului sau a Serviciilor. Activitatea de mentenanță sau alte probleme tehnice ar putea face Site-ul inaccesibil. Societatea poate, la discreția sa, modifica funcționalitățile, disponibilitatea, operarea,aspectul și experiența de utilizare a Site-ului fără a notifica acest lucru Utilizatorilor. Societatea nu garantează în niciun fel că Site-ul va opera la timp, fără întreruperi sau fără erori, nici că Site-ul îndeplinește anumite cerințe de securitate, nu are viruși sau elemente dăunătoare sau că orice defecte ale Site-ului vor fi remediate și nici ca Site-ul va îndeplini sau va fi potrivit cu scopurile Utilizatorilor. Site-ul, inclusiv toate materialele și conținutul încorporat în Site și toate elementele și funcționalitățile Site-ului sunt puse la dispoziția Utilizatorilor pentru utilizare așa cum sunt disponibile și fără niciun fel de garanții din partea Societății. Singurul remediu al Utilizatorilor care nu sunt satisfăcuți de Site este să nu utilizeze Site-ul.

10.11. Referințele din aceasta clauză privitoare la utilizarea Site-ului sunt considerate a include orice utilizare de către o persoană, atunci când o astfel de persoană accesează Site-ul utilizând sau nu datele Clientului (chiar dacă accesarea este neautorizată).

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Drepturile privind Site-ul

11.1.1. Conținutul, așa cum este definit în cadrul acestor Termeni si Condiții, este protejat conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorul este de acord ca nu dobândește niciun fel de drepturi cu privire la Site și/sau Conținut, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Site-ul în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

11.1.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, traducerea în orice limbă, utilizarea în orice scop a oricărui Conținut, expunerea sau includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original ori în alt mod în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor specifice care indică titularul drepturilor de autor asupra Conținutului precum și participarea la sau facilitarea în orice mod a transferului, vânzării, distribuției oricăror materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul prealabil, scris și expres al Societății.

11.1.3. In cazul în care Societatea conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza un anumit Conținut, acest drept se limitează exclusiv la respectivul Conținut definit prin acord, numai la scopul, forma sau modalitatea de utilizare descrise și numai pe durata de valabilitate a respectivului acord agreate de Societate, cu condiția ca respectivul Conținut sa fie menținut pe Site în toată această perioadă, sub rezerva oricăror drepturi ale unor terțe părți.

11.1.4. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau la care acesta a avut acces prin accesarea Site-ului, vizitarea și/sau vizualizarea acestuia, nu constituie și nu implică nicio obligație sau declarație din partea Societății față de Utilizator cu privire la respectivul Conținut.

11.1.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni si Condiții.

11.1.6. Toate mărcile, semnele si logo-urile afișate pe Site sau în legătură cu Serviciile, înregistrate sau neînregistrate, aparțin Societății și sunt protejate de legislația aplicabilă. Nimic din conținutul Site-ului nu trebuie interpretat ca oferind o licență sau alt drept de utilizare a  mărcilor, semnelor și logo-urilor ori derivate al acestora.

11.1.2. Drepturile privind Manuscrisele încărcate pe Site

11.2.1. Prin încărcarea Manuscriselor pe Site, Clientul acordă Societății o licență globală, neexclusivă și neremunerată, pe întreg teritoriul mondial, pentru utilizarea Manuscriselor, exclusiv în scopul încheierii și executării Contractului de intermediere, pe întreaga durată de valabilitate a acestuia.

11.2.2. Licența acordată Societății permite acesteia:

a) sa găzduiască, sa indexeze și să stocheze Manuscrisul și să convertească, reformateze și transforme în cod Manuscrisul;

b) să utilizeze, să reproducă, să distribuie, să comunice, să printeze și să utilizeze Manuscrisul și orice alt conținut furnizat de Client pentru scopul oferirii Serviciilor și îndeplinirii obligațiilor din Contractul de intermediere;

c) să sublicentieze drepturile menționate la literele a) si b) de mai sus Colaboratorilor Societății pentru scopul oferirii Serviciilor și îndeplinirii obligațiilor din Contractul de intermediere.

11.2.3 Societatea nu va dobândi niciun drept de proprietate, de autor sau alte drepturi asupra Manuscriselor încărcate pe Site.

12. Legea aplicabila și jurisdicția

12.1. Prezentul set de Termeni si Condiții este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Societate și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de pe raza municipiului București.

12.2. Prevederile privind lipsa acordării de garanții de către Societate, limitări de răspundere, obligații de despăgubire în sarcina Utilizatorilor și aspectele privind proprietatea intelectuală, inclusiv fără a se limita la cele incluse în Secțiunile 2.3, 2.4, 4.7, 7.1d), 10, 11 vor supraviețui încetării prezenților Termeni și Condiții.

12.3. Orice eventuală reclamație a Clienților referitoare la neconformitatea Cărților sau orice altă neconformitate a Serviciilor prestate de Colaboratori, se va îndrepta către Colaboratori dar va putea fi înaintata Societății, iar acesta va transmite către Colaboratorul relevant informațiile primite de la Client așa cum i-au parvenit, cu respectarea oricăror limitări rezultate din legislația aplicabilă, inclusiv fără a se limita la cele privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul unor dispute, de natură litigioasă sau nu, dintre Client si Colaborator, Societatea va depune diligențe rezonabile pentru facilitarea dialogului intre cele doua părți și soluționarea amiabilă a disputei. Cu toate acestea, Colaboratorul va fi independent și exclusiv răspunzător pentru Serviciile prestate, inclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților, care se va realiza în conformitate cu prevederile Contractului de intermediere.

13. Prevederi finale

13.1. Cesionarea și Subcontractarea

13.1.1 Societatea poate cesiona și/sau subcontracta în tot sau în parte către o terță parte activitatea desfășurată în baza prezenților Termeni și Condiții, cu informarea ulterioară a Clientului, nefiind necesar acordul acestuia pentru cesiune sau subcontractare.

13.1.2 Clientul, Societatea și Colaboratorii sunt contractori independenți, și nimic din prezentul set de Termeni si Condiții sau din Contractul de intermediere nu va putea fi calificat ca indicând sau creând o relație de parteneriat, agenție, franciză sau muncă între oricare dintre aceștia. Clientul nu va face nicio afirmație care să contrazică cele de mai sus sau să creeze impresia unei alte relații între părțile implicate.

13.2. Independența termenilor

13.2.1. În cazul in care una din dispozițiile din acest set de Termeni și Condiții se consideră a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către orice instanță de judecată competentă, nulitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni si Condiții, care rămân în vigoare. 

13.2.2 Neexercitarea oricărui drept prevăzut de lege sau neaplicarea oricărei prevederi a acestui set de Termeni si Condiții nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau la respectiva prevedere.

13.3 Comunicarea

13.3.1 Utilizatorul este de acord ca comunicările între Societate și Utilizator se vor face prin mijloace electronice, fie ca Utilizatorul utilizează Site-ul sau Serviciile sau transmite e-mail-uri către Societate, fie ca Societatea postează notificări pe Site sau comunică cu Utilizatorul prin e-mail.

13.4 Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

13.4.1. Pentru ca Utilizatorii să poată utiliza Site-ul este necesară prelucrarea de către Societate a unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor. Acestea vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă aici. 

13.5. Termeni și Condiții specifice

13.5.1. În caz de discrepanțe între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile specifice agreate prin Contractul de intermediere, termenii și condițiile specifice din Contractul de intermediere vor prevala.

 

14. Contact

14.1. Orice întrebări, solicitări sau reclamații cu privire la acest set de Termeni și Condiții pot fi transmise la adresa de e-mail carteamea@booksprint.ro. Vom depune toate eforturile pentru a răspunde Utilizatorilor în cel mai scurt timp, prin același canal de comunicare prin care ne-a contactat Utilizatorul, sau prin alt canal de comunicare indicat de Utilizator, dacă acesta este disponibil și fezabil pentru Societate.

Data ultimei actualizări a Termenilor și Condițiilor: 17.03.2023

bottom of page